logotype

.
”Om man ska lyckas föra en människa till en bestämd plats måste man först finna henne där hon är och börja där. Detta är hemligheten i all hjälpandets konst.”
- Søren Kierkegaard -


Vetskapen om att alla organisationer byggs upp av de människor som arbetar där genomsyrar Hägg Konsults verksamhet. Konsulten måste alltid utgå från kundens verksamhet och organisation och veta att det inte finns några patentlösningar.

Hägg Konsult arbetar med utveckling och avveckling av organisationer och verksamheter samt med coaching.

Utvecklingsarbetet sker både på övergripande nivå med t.ex. frågor om stora organisationers ledning och styrning och på sakområdesnivå t.ex. med utvärderingar av olika projekt. Avvecklingsuppdragen handlar om myndighetsavvecklingar och kan innebära allt från att stödja uppsagda personer i deras fortsatta karriärer till att avveckla lokaler. Coachinguppdragen innebär outplacement (dvs. stöd för klienter i deras arbetssökande) och karriärplanering. De kan även gälla handledning, då t.ex. en chef får stöd i att utveckla sin ledarroll.

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller diskutera ett eventuellt uppdrag.Hägg Konsult AB
Ruddammsbacken 41 • 114 21 Stockholm • 070 733 51 46 • mocki[@]hagg.se
© Hagg Konsult AB