logotype

Hägg Konsult AB bildades 1993 och är ett enpersonsbolag med mig, Mocki Hägg, som den enda anställda.

Jag har ett långvarigt förflutet inom statsförvaltningen. I cirka trettio år har jag arbetat med verksamhets- och organisationsutveckling, först som anställd på statliga stabsmyndigheter t.ex. Regeringskansliet och Riksrevisionsverket och sedan 1993 som egen konsult.

Parallellt med arbetet i Hägg Konsult har jag varit särskild utredare och huvudsekreterare i olika statliga organisationsutredningar inom Försvars-, Social-, Närings-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen.

Sedan början av 1990-talet har jag även arbetat med avveckling av myndigheter samt med att stödja chefer och specialister i samband med organisationsförändringar eller i samband med att de ska ändra karriär.

Jag har en civilingenjörsexamen från KTH och är diplomerad från Gestaltakademins organisationslinje. För att bättre kunna förstå och arbeta med förändringsarbete vidareutbildar jag mig kontinuerligt, t.ex. genom att läsa existentiell psykologi på Linköpings Universitet.

Samverkanspartners

Vid större uppdrag samverkar Hägg Konsult med olika partners. Dessa är

  • Academicum AB
  • Agora Individ och Ledarskap AB
  • Directa/Frenkel Konsult AB
  • Orera Handledning&Utbildning
  • Staffan Ström Utvecklingskonsult
  • Ulf Wennerberg Konsult AB

  • Mocki Häggs CV


Hägg Konsult AB
Ruddammsbacken 41 • 114 21 Stockholm • 070 733 51 46 • mocki[@]hagg.se
© Hagg Konsult AB