logotype

Hägg Konsult arbetar med utveckling och avveckling av organisationer och verksamheter samt med coaching.
Exempel på uppdrag och uppdragsgivare ges nedan.

Uppdrag Uppdragsgivare
Utveckling av organisationer och verksamheter
Den statliga arbetsgivarpolitiken, intervjuundersökning och analys Arbetsgivarpolitikutredningen, Regeringskansliet
Intressenternas krav och önskemål i samband med bildandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB-kommittén, Regeringskansliet
Organisation och styrning av myndighetens test- och provningsverksamhet Försvarets Materielverk (FMV)
Strålsäkerhetsmyndighetens IT-verksamhet Strålsäkerhetsmyndigheten
Sjukvårdsinsatser vid sjöräddning - i samverkan med berörda utarbeta en vägledning Sjöfartsverket och Socialstyrelsen
Dokumentera och analysera förebyggande arbete för att stävja anlagda bränder och hot/våld mot räddningstjänsten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Avveckling av organisationer och verksamheter
Avveckling av delar av Statskontoret, projektledare Statskontoret
Rådgivning i samband med avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan Avvecklingskommittén för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan, Regeringskansliet
Coaching
Outplacement, dvs stöd för klienter i deras arbetssökande, ett flertal uppdrag som underkonsult Agora Individ och ledarskap AB samt Academicum AB
Erfarenhetsutbyte för kvinnor i militär miljö, handledning Försvarets forskningsanstalt (FOA)

 Hägg Konsult AB
Ruddammsbacken 41 • 114 21 Stockholm • 070 733 51 46 • mocki[@]hagg.se
© Hagg Konsult AB